Usame Yördem

Natama Dergi
1 min readNov 27, 2023

--

Hayat biraz şeydir

Yani yürürüm, gök ağarır ve kesintili sevilirim bundan; bir yerden dönmenin
ya da bir yerden gelmenin diline benziyor hayat.

Nasıl ki, aşağıya inanmayanlardan ve insanlardan geliyorsak işte öyle ve
öyle işte

Sırf olmasa da yine de bundan.

Hayat biraz şeydir

Dur durak bilmeden, kahrolsun denilir bir şeyler, hayat için de böyle.
Kahrolacaklar ve
Benzer bir ölüm sesiyle soluyacaklar örneğin yahut her şeye rağmen soluk
alacaklar örneğim, şaşıracağım, şaşıracaklar, şaşıracağız; şaşırmaya şaşırmak
mı yoksa hayat?

Hayat biraz şeydir

Yani şarkı düşer böyle, adağıyla ölenlere imrenirim
Birtakım imam gırtlakları, solungaç hayatlara bulanır ve kırmızı derim, bir
anda kırmızı derim.
Siyah bir üç ve vals ve masada battığımız açık hava senaryoları, kırmızı olur.
Hayat sürer böylece ve dönülür yine,
Üstelik deplasman dönüşü olur, maça diye elden, nasılsa her yerden
Maça diye elden, bir de evden, pederden bin türlü azar işitegelmenin tarihine
denk olsa da hayat,
Yazıyla anlaşma alfabesi pek zor sayın şeyler, yerine bir sessizlik lütfen,
kıpkırmızı /keşke.

Hayat biraz şeydir


Ne tedirgin bir yolculuk oysa bilseler,
Çift koltukta tekli oturmak, bilseler
Sondan bir önceki ve koridor kenarı, bilseler
İsimleri sırayla ölümlerin ve yerlerin, aslında evler de ölüyor, imrenerek
hayata ve
Gittikçe seyir hali ve tıka basa, dolu ağız, bir iştah
Bir iştah, bir iştaha ne anlatacaksa/ sanki
Üstüne atışmalar, medeniyetsizce ve savruk
Nerede olduğunu bilmeyenlerin yerini söyle bana, nerede

Hayat biraz şeydir

Nerede bilmeden, bu yerde, bu şeyde, yani hayat için de böyle
Kırmızı bir kahrolma şimdi içimde, kahrolacaklar kırmızı kırmızı.
Kahrolacağız kırmızı kırmızı.
Kahrolmak da kırmızı kırmızı.

Hayat biraz şeydir

--

--