sevgi organı

İnanç Avadit

Al bak bu sensin

Bu da senin sevme organın

Hem beş bin yaşındasın

Hem üç

Bugün nefret ediyorsun

Yarın suç

Bir kazı alanında buldular seni

Yanında sevme organın

Taşlaşmış bir suret

Bir işlikte çöpe atılmış emeğin

En çok ellerin

Kavramış bak sevme organını

Son nefesini öyle vermişsin

Bizim buralarda sevgi suç

Gerçeklerden kaç

Yarım kalmış bir öç

Her gün siliyorlar hatırlama organını

Bizim buralarda tarih koca bir unut

Unutma beni çiçekleri

Ellerinde organından akmış birkaç damla sevgi lekesi

Bizim buralarda hikayeler hep yarım

Her şey biraz güç

Sevgi organına yaslamışsın başını

Bir kazı alanında

Bacaklarını karnına çekmiş buldular seni

Biraz yağmur yağmış

Biraz yağmur yağmış

Hepsi bu

--

--

Üç aylık şiir ve eleştiri dergisi

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store