Natama dergisi 29. sayısıyla raflarda

Bu sayının “Tanpınar’daki Turgut ve bir kanon önerisi” başlıklı ilk yazısında Enis Akın, şiirde “acemilik” kavramını, şiirimizi tanzimat dönemine kadar tarayarak teşrih masasına yatırıyor.

Davut Yücel, ilkini 24. sayımızda yayımladığımız “Şiirde ses, şiirsel mırıltının politikası” başlıklı yazı serisinin ikincisine Turgut Uyar şiiri özelinde devam etti. “Türk şiiri var mı” sorusuna da cevap arayan yazı hem Turgut Uyar şiirine hem Türk şiirine farklı bir bakış açısı sunuyor.

Natama dergisinin 29. sayısının şairleri Melda Köser, Süreyyya Evren, Mehmet Öztek, Canan Yaka, Enis Akın, Ferruh Tunç, Gökhan Bakar, Cuma Duymaz, Spiritus Asper, Yasin Koç, A. İrem Az, Fırat Demir, Devran Aramgah, Alkın Sezen, Enver Topaloğlu, Batuhan Çağlayan ve Ümit Şener Ta.

Amerikan şiirinde “yoğun, geniş formu ve dilsel enerjisiyle tanınan” şair Albert Goldbarth ile ilgili Eric McHenry ve Kelly Forsythe’un yazılarını ve Goldbarth’ın 4 şiirini Enis Akın çevirdi. Goldbarth ile yapılan bir söyleşi de Ravza Amine Şen çevirisiyle okunabilir.

Bu sayının sürprizlerinden biri de Rebecca Watts’ın “Soylu amatör kültü” başlıklı yazısı. “Şiir dünyası, neden şiir bir sanat formu değilmiş gibi yapıyor?” sorusuyla açılan yazı şiirin ve eleştirinin nasıl olması gerektiği ile ilgili çarpıcı bir panorama sunuyor.

Gün Ayhan Utkan’ın Ömer Şenel ile yaptığı söyleşi okurlarımıza Şenel’in “yazı dükkanı”nı yakından tanıma fırsatı sağlıyor.

Bu sayıda Enes Malikoğlu Petek Sinem Dulun’un; Canan Yaka ise Selcan Peksan’ın şiirini inceledi. Ferruh Tunç da genç şairlerden beklediği şiir üzerine söz alan yazarlarımızdan.

Kerem Ozan Bayraktar görsel dosya bölümümüzde “Vadi” isimli çalışmasıyla yapay zekâ

ile yardımlaşarak portrelerin yeni varyasyonlarını üretti.

Her sayımızda yer verdiğimiz değerlendirmeler bölümünde Yılmaz Eliyatkın Fırat Polat’ın “Burcu vaizi”ni, Alper Öz ise Dolunay Aker’in “Kol Yen Dük” adlı kitabını değerlendirdi.

Natama şiir ve eleştiri dergisi olarak yeni yıla ve yeni sayımızla merhab.

https://bit.ly/2LDKLhY

Üç aylık şiir ve eleştiri dergisi

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store