mükemmel kalçalar

İçeri girip ben de şu dar pantolonlardan denemek istiyorum dedim. Sesim o kadar ezik çıktı ki, satıcı çocuk neredeyse yanaklarımdan öpecekti. Epeydir bir sevenim olmamıştı gözlerim doldu. Pantolonlar güzeldi. Hiç üşenmedi yavrum, hepsini tek tek gösterdi. Bırak onları bırak gösterme soytarı gibi diyemedim. Bazılarına sığamadım. Biraz da utanarak popom tam şey durmadı dedim. Tam şey durmadı. Bunu dedim. Burada anlaşılmamışsa bile, o beni anladı. Kalçaları mükemmel gösteren bir modeldir bu deyip diğerini uzattı. Kalçalar mükemmel görünmeyince daha da sıkıldım. Bugün halen aklıma gelir o günkü kalçalarım.

mükemmel kalçalar
mükemmel kalçalar

Üç aylık şiir ve eleştiri dergisi

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store