erkekler bu gidişle cehenneme

Gül Abus

Bir kadın en çok 72 yaşında üzülür

İsimlerini hatırlamadığı adamların yüzlerini düşünür

Her şeyin yeniden ve daima hep aynı olmasına üzülür

Bir kadının gözlerinin altı çökük ve dişlerini kendi etine geçirmiş bir büyük balık gibi ise bir kadın

Ben gitsem iyi olur kızım

Bazen anneler toplayamaz kafasını

72 eşit parçaya bölünmüş gibi hissederler

Hayat aynı hayat

Meseleler aynı mesele

Ama sen durma koş, erguvanlar içine doğ

Tabanca gibi sikleri, hayvan gibi böğüren sesleri sakın korkutmasın seni

Bir kadının her zaman kocaman elleri

Uzat dene kucakla yorulma üzülme

Anladın değil mi güzel kızım

Anladın mı kadınlar neden ölüme kırıta kırıta gider

Cehennemin kapısından çekilin beyler

Daha çok işimiz var daha meseleler var konuşulacak

Daha karşılaşmadık bile onla

Daha yüzüne bakıp kahkahayı basmadık

Üstüne memelerimizi açmadık

Hello canım nasılsın, aşk olsun ama bizi niye hiç sevmedin?

Ulusun aferin

Ama obursun

Çocukları ve kadınları ve kedileri yemeden doymuyorsun

Ama yeter yahu artık yeter!

Dişlerimizi kendi etimize geçirmekten bıktık usandık ayol!

***

Vakit geldi güzel kızım

Üzüntüden ölüyoruz biliyorum

Kederden çatlıyor güzel gözlerimiz

Kelimelerimiz tek başına derin bir yalnızlık

Ama sen aldırma bu sik kafalılara

Sen durma koş denize karış

O halde beraber gülünecek kızım

Mutlaka alkışla kutsa

Söz ver bana ben biraz daha kalırım

Kadınlar beraber anladın mı kadınlar beraber mutlaka!

--

--

Üç aylık şiir ve eleştiri dergisi

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store